Ders Kapsamındaki Proje ve Ödevler

Ödevler

Ödev 1: İlköğretim 6.sınıf Matematik Ders Kitabı Değerlendirmesi (Bireysel)

  • İki farklı yayın evi tarafından hazırlanmış (MEB ve özel yayınevi) İlköğretim 6.sınıf Matematik Ders Kitapları görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilip; sonuçlar 2-4 sayfalık rapor olarak teslim edilecektir.  Değerlendirmede kullanılacak ölçek öğretim üyesi tarafından verilecektir.

Ödev 2: Çalışma Kağıdı Hazırlama (Bireysel)

  • İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programını temel alarak, istediğiniz sınıf seviyesinde ve öğrenme alanına yönelik bir çalışma kağıdı hazırlamanız beklenmektedir. Çalışma kağıdını tek bir öğrenme kazanımı ve 2 sayfa ile sınırlı tutunuz. 9.haftada (8 Nisan 2013) teslim edilecektir.

Ödev 3: Görsel-İşitsel Materyal Tasarımı – Öğretim Filmi Hazırlama  (Grup Çalışması)

  • İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programını temel alarak, istediğiniz sınıf seviyesinde ve öğrenme alanına yönelik seçeceğiniz en fazla 2 kazanıma yönelik bir öğretim filmi hazırlamanız beklenmektedir. Oluşturacağınız grup üyesi sayısı 5-7 kişi ile sınırlıdır. Öğretim videonuz en fazla 15 dakika olmalıdır. Sunumlara 11. haftadan (22 Nisan)  itibaren başlanacaktır.

Dönem Sonu Proje Ödevi: Materyal Tasarımı (Grup Çalışması)

  • Proje ödevinizde seçebileceğiniz iki konu bulunmaktadır.
  • Birincisi, matematik eğitimi alanında yapılan araştırma sonuçlarını temel alarak hazırlayacağınız Matematiksel kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik materyal tasarımıdır. Bu konuya yoğunlaşarak projesini oluşturmak isteyen gruplar, öncelikle alanda yapılmış araştırmaları inceleyerek hangi matematiksel kavram yanılgısının giderilmesine yönelik materyal tasarlayacağına karar vermelidir. Lütfen, kaynak araştırması sürecinde öğretim üyesinden mutlaka yardım alınız. Araştırma sonuçlarına göre karar verdiğiniz kavram yanılgısıyla ilgili olarak Matematik dersi öğretim programındaki en uygun öğretim alanı ve kazanımı belirleyerek projenizi tasarlamanız gerekmektedir.
  • İkinci konu ise, İhtiyaca yönelik olarak geliştirilecek materyal tasarımıdır. Bu konuya yoğunlaşarak projesini oluşturmak isteyen gruplar, öncelikle ilköğretim okullarında çalışan matematik öğretmenleri ve öğrencilerle görüşmeler yaparak (örn: En çok hangi konunun öğretiminde materyale ihtiyaç duyulmaktadır? Sınıfınızda matematik başarısını artırmak amacıyla hangi konu/larda nasıl materyal/lere ihtiyaç duyuyorsunuz? vb.) hangi konuda materyal tasarımına ihtiyaç olduğunu belirlemeleri gerekmektedir. İhtiyaç belirlemesi sürecinde lütfen öğretim üyesinden yardım alınız.  Görüşme sonuçlarına göre karar verdiğiniz ihtiyaç duyulan materyalle ilgili olarak Matematik dersi öğretim programındaki en uygun öğretim alanı ve kazanımı belirleyerek projenizi tasarlamanız gerekmektedir.
  • Gruplar en fazla 5 kişi olmalıdır.
  • Materyalinizi tasarlarken kuramsal derslerimizde işleyeceğimiz öğretim modellerinden (ASSURE/ADDIE) birini seçerek, aşama aşama uygulamanız gerekmektedir. Yine kuramsal derslerimizin konularından biri olan görsel tasarım ilkelerini de materyal geliştirme sürecine dahil etmeniz gerekmektedir.
  • Geliştirdiğiniz materyalin sınıf ortamında nasıl kullanılacağını açıklayan ders planını da dönem sonu projenize dâhil etmeniz gerekmektedir. Ders planınızı hazırlarken, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde öğrendiklerinizi gözden geçiriniz.
  • Dönem sonu projelerinizin sunumlarına 12.haftadan (29 Nisan 2013) itibaren başlanacaktır.
Advertisements

6 thoughts on “Ders Kapsamındaki Proje ve Ödevler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s