Ders İzlencesi

cover

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim materyalleri, öğretim materyallerinin önemi, seçimi, tasarımı ve hazırlanması (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, slaytlar, vb.), görsel tasarım ilkeleri, öğretim ortamlarında kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araç-gereçler, eğitimde bilgisayar kullanımı, çeşitli nitelikteki öğretim materyallerinin değerlendirilmesi,  Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

Dersin Hedefleri

Dersin sonunda öğretmen adayları,

 • Teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, öğretim tasarımı, öğretim materyali kavramlarını açıklar.
 • Öğretim teknolojileri ve öğrenme-öğretme ortamlarındaki iletişim süreci arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre açıklar.
 • Öğretim sürecine yönelik uygun öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörleri açıklar.
 • Öğretim materyali tasarlama sürecini açıklar.
 • Görsel tasarım kurallarına uygun, çeşitli özelliklere sahip öğretim materyalleri tasarlar.
 • Tasarladığı öğretim materyalini ve/ya diğer geliştirilmiş öğretim materyallerinin değerlendirme kriterlerini oluşturur ve uygular.

 

Değerlendirme:

 • Derse aktif katılım  %5
 • Ödev 1 – Bireysel çalışma %10
 • Ödev 2 – Kitap Değerlendirme %10
 • Ödev 3: Görsel-İşitsel Materyal Tasarımı – Öğretim Filmi Hazırlama %15
 • Dönem Sonu Proje Ödevi %40 (Materyal tasarımı %15, ders planı %15, sunum %10)
 • Vize Sınavı: %20

 

Önerilen Kaynaklar

Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenler ve öğretmen adayları için eğitimde internet kullanımı. İstanbul: BİTAV ve CEREN Yayın-Dağıtım.

Atmaca, A. E. (2006). İlköğretim ders kitaplarında görsel tasarım ve resimleme, Milli Eğitim Dergisi, 171: 318-328.

Ates, A., Basboğaoğlu, U., Çelik, L., Çeliköz, N., Erisen, Y., Oral, B., Taslı, H., Tekinarslan, E, & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Ed.) Demirel, Ö. & Altun, E. Ankara: Pegema yayıncılık.

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning (7th edition).Pearson Education Inc., USA

Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegema yayıncılık.

Yanpar, T. (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (9.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s